ADMINISTRATION
PREMICARE TIMRÅ

Huvudsakliga arbetsuppgifter är journalskrivning, reception, växel, patientfakturor och annan administration.

Våra medicinska sekreterare är: 

  • Cathrin Björk

  • Eva Moe

  • Frida Nygren, kanslist

  • Louise Serrander

 

Kontakt: 
tel: 060-59 55 00, välj sedan val nummer 3
 

Ekonomi

Huvudsakliga uppgifter är löpande redovisning, fakturering, leverantörsrestkontra och lönehantering.

 

Kontakt: 

tel: 060-595566

 

OBS! Kontakta de Medicinska Sekreterarna om det gäller en patientfaktura.

 

För akuta sjukdomsfall ring 112

© 2016 Premicare       

Premicare AB, Lövuddsvägen 44, 861 41 Sörberge