REHABKOORDINATOR
PREMICARE SÖRÅKER

 

Rehab-koordinatorn koordinerar kontakten mellan patient och de aktörer som är involverade i sjukskrivningsprocessen. Rehab-koordinatorn leder planeringen för att du på bästa sätt ska återfå och bibehålla hälsan, och därmed minska risken för en långvarig sjukskrivning.

 

Kontakt:
Denita Hammar

 

tel: 076- 052 53 74

epost: denita.hammar@premicare.com

 

För akuta sjukdomsfall ring 112

© 2016 Premicare       

Premicare AB, Lövuddsvägen 44, 861 41 Sörberge