DISTRIKTSSKÖTERSKEMOTTAGNINGEN
PREMICARE SÖRÅKER

 

Våra distriktssköterskor arbetar både med akuta ärenden och kroniska besvär.

De samarbetar med övriga yrkesgrupper för att kunna ge dig bästa möjliga vård,

hjälp och stöd med god tillgänglighet.

Våra distriktssköterskor är specialiserade på Diabetes, Astma/ Kol, Hälsosamtal, Asylhälsovård, Hjärta/ Kärl och Inkontinens.

 

På läkarmottagningen arbetar också våra distriktssköterskor med rådgivning, tidsbeställning och receptförnyelse.

 

Bedömningsmottagning: 

Boka tid på bedömningsmottagningen från kl: 07.30 på tel: 060-464 00

För akuta sjukdomsfall ring 112

© 2016 Premicare       

Premicare AB, Lövuddsvägen 44, 861 41 Sörberge