ADMINISTRATION
PREMICARE SÖRÅKER

Medicinska Sekreterare

Huvudsakliga arbetsuppgifter är journalskrivning, reception, patientfakturor och annan administration.

  • Lena Fjäll-Moberg, Medicinsk sekreterare

  • Frida Nygren, Administratör

 

Kontakt:
tel: 060-464 00
epost: hc.soraker@premicare.com
 

 

För akuta sjukdomsfall ring 112

© 2016 Premicare       

Premicare AB, Lövuddsvägen 44, 861 41 Sörberge