Användarmanualer - medicinsk utrustning

TERMOMETER:

Fora IR20b

Engångsskydd till Fora IR20b

 

OXIMETER:

Nonin pulse oximeter(spo2)

 

BLODTRYCK:

A&D Blood pressure monitor UA-651BLE 

 

DERMATOLOGI:

Dermlite DL4  

iphone 8 skal(magnetiConnect)

Engångs skydd till DL4

 

STETOSKOP:

Eko Duo

Eko earpiece

Rutiner

VIDEOBESÖK:

Bokningar av videobesök

SJUKSKRIVNINGAR:

KRONIKER: 

DIABETES:

HUD:

Kvalitetsdokument

Declaration of conformity:

IQTriage & Remote Exam

Superuser

Superuser roll

Kontakt superuser

Support superuser

Användarmanualer & instruktionsfilmer - CM 360°

FLOWASSIST:

Personal administration

Inlogg och ikoner

 

VIDEOMÖTEN:

Hur genomför jag ett videomöte?

INSTRUKTIONSFILM:

Parkoppling av blåtandsenheter

 

Patientinformation

Declaration of conformity:

IQTriage & Remote Exam

Utbildning

xxxxx

För akuta sjukdomsfall ring 112

© 2016 Premicare       

Premicare AB, Lövuddsvägen 44, 861 41 Sörberge