MÖDRAVÅRDSSCENTRALEN
PREMICARE ÖBACKA

 

Telefonnummer:
0611 - 33 23 00

072 - 996 34 72

Du kan även nå oss via: www.1177 

 

Här arbetar barnmorskan med hälsovård i samband med graviditet. Detta innefattar medicinskt basprogram, information om fosterdiagnostik, hälsoinformation under graviditet och psykosocialt arbete. Hon ger stöd i föräldraskap och håller föräldragrupper med förlossnings- och föräldraförberedelse.

 

Hon har också preventivmedelsrådgivning samt rådgivning och provtagning avseende könssjukdomar. Gynekologisk cellprovskontroll för att förebygga livmoderhalscancer utförs. Dessutom ingår samtal om livsstilsfrågor och folkhälsoarbete.

 

Jag som arbetar här heter Anna-Carin Herkules och du kan kontakta mig på: 

epost: anna-carin.herkules@premicare.com

telefon: 072 - 996 34 72

 

Kan också nås via www.minavårdkontakter.se

 

Vid förhinder avboka i god tid. Uteblivet barnmorskebesök debiteras med 350:-.

 

För akuta sjukdomsfall ring 112

© 2016 Premicare       

Premicare AB, Lövuddsvägen 44, 861 41 Sörberge