MÖDRAVÅRDSSCENTRALEN
PREMICARE JOHANNESBERG

Mödravårdscentralen sköter graviditetskontroller, föräldrautbildning, preventivmedels-rådgivning och gynekologisk cellprovtagning. Vi handhar även provtagning och information om sexuell överförd sjukdom.

Jag som arbetar här heter Christel Hellenbrandt

Vid förhinder avboka i god tid. 

 

Kontakt:

Christel Hellenbrandt

epost: christel.hellenbrandt@premicare.com
tel: 0611- 50 58 17

mobil: 070-255 13 93

 

För akuta sjukdomsfall ring 112

© 2016 Premicare       

Premicare AB, Lövuddsvägen 44, 861 41 Sörberge