MÖDRAVÅRDSSCENTRALEN
PREMICARE BERGSJÖ

 

Telefonnummer:
0652 - 366 00

Du kan även nå oss via: www.1177 

 

Här arbetar barnmorskan med hälsovård i samband med graviditet. Detta innefattar medicinskt basprogram, information om fosterdiagnostik, hälsoinformation under graviditet och psykosocialt arbete. Hon ger stöd i föräldraskap och håller föräldragrupper med förlossnings- och föräldraförberedelse.

 

Hon har också preventivmedelsrådgivning samt rådgivning och provtagning avseende könssjukdomar. Gynekologisk cellprovskontroll för att förebygga livmoderhalscancer utförs. Dessutom ingår samtal om livsstilsfrågor och folkhälsoarbete.

 

Vid förhinder avboka i god tid. Uteblivet barnmorskebesök debiteras med 250:-.

 

För akuta sjukdomsfall ring 112

© 2016 Premicare       

Premicare AB, Lövuddsvägen 44, 861 41 Sörberge