LÄKARMOTTAGNING

Våra läkare har alla många års erfarenhet av primärvård. De är specialister i allmänmedicin och intern medicin. Läkarna hjälper dig med akuta och kroniska besvär som inte övriga yrkesgrupper har erfarenhet av. 

Läs mer...

DISTRIKTSSKÖTERSKEMOTTAGNING

Våra distriktssköterskor som arbetar med mottagningsarbete arbetar både med akuta ärenden och kroniska besvär. De samarbetar med övriga yrkesgrupper för att vi ska kunna ge dig bästa möjliga vård, hjälp och stöd med god tillgänglighet.

Läs mer...

LAB

På lab har vi hand om provtagningen åt våra läkare och även åt andra kliniker. Förutom provtagningen assisterar vi våra läkare när de utför diverse undersökningar och småoperationer. Välkommen till laboratoriets öppenvårdsmottagning "DROP IN" för dig som blivit ordinerad provtagning. 

Läs mer...

MÖDRAVÅRDSCENTRALEN

Mödravårdscentralen sköter graviditetskontroller, föräldrautbildning, preventivmedelsrådgivning och gynekologisk cellprovtagning. Vi handhar även provtagning och information om sexuell överförd sjukdom. 

Läs mer...

BARNAVÅRDCENTRALEN

Välkommen med Ert barn till BVC på Älvens Hus. Om ditt barn blir sjukt, ring 1177 för rådgivning. Vi har tidsbeställd mottagning. På BVC erbjuder vi Dig stöd och vägledning kring Ditt barns hälsa och Ditt föräldraskap. 

Läs mer...

PSYKOSOCIALMOTTAGNING

Vår kurator kan hjälpa till med bedömning och samtalsbehandling med bl.a kristillstånd/ traumatisering vid t ex sjukdom, livskris, sorg, misshandel, övergrepp, relationsproblem och separation mm.

Läs mer...

Vår dietist heter Helena Grandell och kan kontaktas på telefon: 070-211 16 49. En dietist har specialkunskaper om matens betydelse vid hälsa och sjukdom och arbetar med att förebygga och behandla sjukdomar med hjälp av maten. Många gånger är kosten avgörande för hur väl övrig medicinsk behandling skall fungera.

Läs mer...

SJUKGYMNASTIK / FYSIOTERAPI

Våra sjukgymnaster/fysioterapeuter kan du kontakta på: tel: 060-59 55 12. Telefontider: Måndag till fredag, kl: 9.00 - 9.30. Övrig tid lämnas enbart återbud på röstbrevlådan.

Läs mer...

GRUPPVERKSAMHET

Vi startar regelbundet upp olika grupper som är anpassade efter de behov du har som patient. Under året har vi bland annat artrosskola, bassängträning, vikgrupper. FaR grupper. 

Läs mer...

REHABKOORDINATOR

Koordinatorn ingår i rehabiliteringsteamet på vårdcentralen. Rehabiliteringens mål är att du ska uppnå en god fysisk och psykosocial hälsa med bästa möjliga funktions- och aktivitetsförmåga. Målen bygger på din delaktighet och det egna individuella ansvaret.

Läs mer...

ARBETSTERAPEUT

Arbetsterapeuter utgår från det som är viktigt för varje enskild person. Därifrån utformar vi strategier, som får vardagen att funka och livet att kännas meningsfullt. Vi ser hela människan och tar hänsyn till hela situationen – inte bara en del. Det ger oss en insyn i människors utmaningar i vardagen och därmed möjligheter att lösa problem. 

Läs mer...

FOTSJUKVÅRD

Jag heter Ann-Christin Ollinger Engström och arbetar vid Timrå Hälsocentral är utbildad fotterapeut med fördjupande kunskaper i bl.a. diabetes, reumatism och hudsjukdomars fotkomplikationer.

Läs mer...

ADMINSTRATION OCH PATIENTFAKTUROR

Huvudsakliga arbetsuppgifter är journalskrivning, patientfakturor och annan administration. OBS! Kontakta de Medicinska sekreterarna om det gäller en patientfaktura. 

Läs mer...

1 / 1

Please reload

För akuta sjukdomsfall ring 112

© 2016 Premicare       

Premicare AB, Lövuddsvägen 44, 861 41 Sörberge