Kvalitetsarbete

 

Premicare har ett ledningssystem för kvalitet enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:19. Vi tar fram patientsäkerhetsberättelser och verksamhetsbokslut till våra uppdragsgivare läs mer...

 

Nyckeltal relaterade till kvalitet

Premicare arbetar efter de kvalitetsregister som våra uppdragsgivare efterfrågar. Fritt val innebär att alla har rätt att själv välja den vårdgivare som regionen godkänt och tecknat överenskommelse/avtal inom ramen för lagen (2008:963) om valfrihetssystem (LOV). För ytterligare information kan du läsa mer på Region Västernorrlands sida angående Vårdval läs mer...

Premicares hälsocentraler finns representerade på 1177 under "hitta vård" där du kan läsa mer om Premicares hälsocentraler:

PREMICARE ÖBACKA

PREMICARE JOHANNESBERG

 

PREMICARE TIMRÅ

 

PREMICARE SÖRÅKER

PREMICARE LJUSTADALEN

Kollektivavtal

Premicare AB är ansluten till ett kollektivavtal och är medlem i vårdföretagarna. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. För ytterligare information besök Vårdföretagarnas hemsida läs mer...

 

Patientomdömen

Alla Premicares hälsocentraler finns representerade på 1177 där man kan läsa mer om respektive hälsocentrals patientomdömen under sektionen omdömen och fakta:

PREMICARE ÖBACKA läs mer...

PREMICARE JOHANNESBERG läs mer...

 

PREMICARE TIMRÅ läs mer...

 

PREMICARE SÖRÅKER läs mer...

PREMICARE LJUSTADALEN läs mer...

För akuta sjukdomsfall ring 112

© 2016 Premicare       

Premicare AB, Lövuddsvägen 44, 861 41 Sörberge