BARNAVÅRDSCENTRALEN
PREMICARE BERGSJÖ

 

Telefonnummer: 0652-366 00

epost: hc.bergsjo@premicare.com

 

Vi har tidsbeställd mottagning. Du kan själv omboka din tid via www.1177

Tänk på att inte ta ditt barn till BVC då barnet är sjuk. Vi har många nyfödda som besöker oss och som vi vill utsätta för så lite som möjligt. Kontakta i stället 1177 eller vårdcentralen.

 

På BVC erbjuder vi Dig stöd och vägledning kring Ditt barns hälsa och Ditt föräldraskap. Ditt barn får regelbundna hälsoundersökningar och vaccinationer.

 

Första mötet med BVC får du oftast inom en vecka efter att du kommit hem från BB. BVC-sköterskan ringer upp och ni kommer överens om en tid för ett första besök hemma hos dig. Då kan du i lugn och ro ta upp dina frågor och funderingar och få en inblick i vad BVC kan erbjuda dig. Har du frågor innan BVC-sköterskan har kontaktat dig är du välkommen att skicka e-post eller ringa.

 

Hälsoundersökningar:
Regelbundna hälsoundersökningar görs upp till dess att barnet börjar i skolan.

Vaccinationer:
Erbjuds enligt Socialstyrelsens vaccinationsprogram.

Föräldragrupper:
I våra föräldragrupper träffar du andra föräldrar och barn och utbyter tankar och erfarenheter om föräldraskapet. Vi arbetar utifrån barnhälsovårdens mål som är att främja barnens hälsa, trygghet och utveckling.
 

 

För akuta sjukdomsfall ring 112

© 2016 Premicare       

Premicare AB, Lövuddsvägen 44, 861 41 Sörberge