ARBETSTERAPEUT
PREMICARE 

Arbetsterapeuter utgår från det som är viktigt för varje enskild person. Därifrån utformar vi strategier, som får vardagen att funka och livet att kännas meningsfullt. 

 

Vi ser hela människan och tar hänsyn till hela situationen – inte bara en del. Det ger oss en insyn i människors utmaningar i vardagen och därmed möjligheter att lösa problem. 

 

En stor del av vårt arbete handlar om att anpassa vardagsmiljön och att prova ut, justera och förskriva olika typer av fysiska och kognitiva hjälpmedel.

 

Vårt ansvar är också att stödja och sporra människor att själva utveckla sina fysiska, kognitiva och sociala förmågor.

Kontakt: 
Emma Björk, tel: 060 - 59 55 11
epost: emma.bjork@premicare.com

 

För akuta sjukdomsfall ring 112

© 2016 Premicare       

Premicare AB, Lövuddsvägen 44, 861 41 Sörberge