ADMINISTRATION
PREMICARE BERGSJÖ

Huvudsakliga arbetsuppgifter är journalskrivning, reception, växel, patientfakturor och annan administration.

 

Vår medicinska sekreterare:

Katarina Bergfält

Jennifer Andersson

 

telefon: 0652 - 366 00

epost: hc.bergsjo@premicare.com
 

 

För akuta sjukdomsfall ring 112

© 2016 Premicare       

Premicare AB, Lövuddsvägen 44, 861 41 Sörberge